Veiledning for bedrifter

En veiledningsgruppe for bedrifter består av inntil 8 deltakere, og kommer ofte, men ikke alltid, fra samme bedrift. Den enkelte bringer med seg sin egen sak, sitt case som diskuteres i gruppen.

En sak kan være mye forskjellig i innhold, men tar alltid utgangspunkt i reelle situasjoner i bedriften der lederen har behov for å diskutere, få synspunkter og å bli veiledet videre.

En slik gruppe består av kloke mennesker. Det er en utrolig effektfull måte å skape resultater. I tillegg er det svært nyttig og lærerikt for alle deltakere, meg selv inkludert.

Veiledning for bonusforeldre

En stor utfordring for mange nye forhold dukker opp når man blir samboer og der den ene har tidligere barn. Les mer om bonusbarn og rollen som bonusforelder her.

Veiledningsgrupper - helt rått!

Opplevelsen, effektene og resultatene i veiledningsgrupper kan bare betegnes som helt rått. Kontakt meg for mer informasjon.

Målet med veiledningsgrupper

Den ene siden av deltakelsen er å få produktive synspunkter fra andre ledere som i seg selv ofte har stor verdi. Deling av kunnskap og erfaringer rundt bordet er svært verdifullt og spennende for alle i gruppen.

I tillegg ser jeg som leder av veiledningsgruppen, på hvordan den enkelte organiserer seg i sin stilling som leder.

Jeg gir dem verktøy de kan bruke for å danne nye strategier i utøvelsen av sitt virke, slik at de utvider sitt repertoar. De gis kunnskap og innsikt i hvordan de forvalter seg selv som leder samt sine ansatte i hverdagen. Det jeg kaller den relasjonelle dynamikken mellom leder og ansatt, eller mellom leder og andre ledere i bedriften.

En veiledningsgruppe møtes 6 til 8 ganger i løpet av året, og jeg har best erfaring med at vi har rene ledergrupper. På samme måte kan det arrangeres en medarbeidergruppe uten ledere tilstede.

En av gruppene har gått over fire år nå, og det sier en hel del om nytten denne bedriften har av disse møtene!