Parutvikling – sats på forholdet

Parutvikling er å jobbe forebyggende med forholdet, og det er gode grunner til å bruke tid på nettopp dette!

En partner er for de fleste det viktigste mennesket man har i livet sitt. Utgangspunktet for de fleste forhold er jo også at det skal vare. Men de fleste er også klar over at alle forhold vil møte utfordringer. Noen forhold møter små kriser, andre møter store kriser.

Når man har blitt kjent med hverandre vil vaner og uvaner dukke opp. Mange av disse er årsaken til at man ble forelsket. Det ironiske er at det ofte er de samme som lengre frem i tid skaper problemer.

Alt blir enklere om du blir som meg!

Alt hadde vært så mye enklere dersom du hadde vært som meg! Det er lett å tenke slik, vanlig og forståelig. Selvfølgelig blir et forhold enklere dersom den andre er og tenker på samme måte som en selv. Men når vi tenker oss om kan det jo ikke være sånn.

Et forhold består av to selvstendige individer som hver bringer med seg sin historie, sin måte å resonnere på, sin måte å reagere på og kommunisere.

Både gestaltterapi og coaching er metoder jeg bruker for å hjelpe et par fra et sted til et annet, med større innsikt og forståelse av seg selv og sin partner.

Forholdets dynamikk

Alle forhold utvikler en egen dynamikk. Måten vi mennesker forholder oss til den andre i en relasjon.

Å forstå det som kalles pardansen, altså hvordan dynamikken i forholdet fungerer, er svært viktig. Det å forstå hverandres reaksjonsmønstre, trene den emosjonelle kjernemuskulaturen, og jobbe med god kommunikasjon er sentrale elementer i forebyggende arbeid.

Parutvikling handler om å bli enda bedre kjent, jobbe for å bli en bedre partner, og lære mer om hvordan man kan jobbe for hele tiden å ha en spenning i forholdet.