Hva er Coaching?

Coaching handler i stor grad om å hjelpe andre fra ett sted i livet til ett annet. Dit de egentlig ønsker å være.

På grunn av de gode resultatene  er coaching benyttet som metode i mange år innen idrett og forretningslivet. Både for å hjelpe individer og grupper til å nå sine mål.

Men en Coach brukes også av privatpersoner. For å tydeliggjøre muligheter, definere mål og til å skape utvikling i livet.

Coaching frigjør og utvikler potensialet i mennesker. Vi ender opp i en løsnings- og mulighetsorientert samtale der veien videre er klarere og grunnlaget for handling legges.

Hvor kommer coaching fra?

Ordet coach er opprinnelig avledet av det ungarske ordet kosci som betyr en vogn. Senere ble ordet benyttet om ulike transportmidler som bringer mennesker fra et sted til et annet. Den symbolske betydningen har  blitt å hjelpe mennesker fra det livet de lever til det livet de ønsker å leve.

Coaching øker evnen til å se muligheter

Å oppdage mulighetene, ta gode beslutninger og komme videre i den retningen man ønsker. Det handler ofte om å finne svar på de riktige spørsmålene.

Har en Coach løsninger?

Coaching har som mål å skape forandring men individet har selv ansvaret for egen utvikling. Som coach hjelper jeg klienten til å se mulighetene, til å eie prosessene og til å handle.

Hvor kommer mine kunder fra?

Jeg er stolt av å kunne si; Fra hele landet! Narvik, Lofoten, Tromsø, Kongsvinger og Stavanger for å nevne noen steder.

Hva kan man oppnå med Coaching?

Ens egne mentale barrierer er ofte de største, i forhold til å komme videre i livet eller å nå bestemte mål.

Hvordan vi tilnærmer oss din situasjon avhenger av hva du selv ønsker og har behov for. Men ofte vil både fortid, nåtid og fremtid være viktige temaer i samtalene, sammen med drømmer og visjoner.

Selvinnsikt er viktig for alle

Coaching bidrar til økt selvinnsikt og bedre forståelse av mulighetsrammene. Hva som er riktig for deg trer tydeligere frem, slik at valgmulighetene blir enklere å identifisere.

Slike erkjennelser er selve grunnlaget for handling. Det å komme videre.