Veiledning for bonusforeldre

Mine barn, dine barn, hans barn, hennes barn og våre barn. Er du allerede i en samboersituasjon der en av dere eller begge har barn fra før? Eller har dere ennå ikke flyttet sammen, men kanskje ser for dere muligheten? Utfordringene kan potensielt sett stå i kø.

Nye forhold etableres, og man inviteres på godt og vondt inn i relasjoner der en annens barn blir en del av samlivet. Det er uungåelig at det oppstår vanskelige situasjoner og utfordringer. I noen tilfeller går det på helsa løs for stemor eller stefar, og dessverre er det mange bonusbarn forhold som havarerer.

Problemer kan både forebygges og løses. Jeg jobber med denne tematikken på flere måter. Av og til er det bare den ene parten i en relasjon som kommer for samtaler. I andre saker kan det være mer hensiktsmessig at begge to deltar i samtalene. En tredje variant er når den ene eller begge i et parforhold deltar i en veiledningsgruppe for steforeldre.

Gjennomføring og praktisk informasjon

Mine veiledningsgrupper går over 5 kvelder med maksimalt 6 deltakere. Det er ikke et krav at begge i parforholdet må delta. Vi begynner kl. 17.00 og jobber i ca 2,5 timer.
Pris pr. deltaker er kr. 700,- (for 2,5 timer)
6. november

Slik jobber vi i veiledningsgrupper

Jeg begynner med en kort introduksjon av meg selv før deltakerne presenerer seg. Dere kan kanskje fortelle om hvor lenge dere har vært sammen, hvor mange egne og bonusbarn har dere, og eventuelt hvordan livssituasjonen er i øyeblikket og hvorfor dere deltar i veiledningsgruppen.

Det er aldri flere enn 6 deltakere, og det er altså ikke et krav at begge må delta. Dere bestemmer også selv hvor mye eller lite du/dere ønsker å dele med gruppen.

Når presentasjoner er unnagjort, begynner vi gjerne med å se på en konkret situasjon som presenteres av en av deltagerne.

Det er aldri noen fasit eller enkle løsninger på utfordringene som legges frem. Tvert imot kan det være flere ulike tilnærminger til problemstillingen. Derfor handler ikke prosessen om å forklare hvordan partene skal gå frem for å løse utfordringene. Derimot handler det om å legge frem det problematiske, se på det og la hele gruppen forske litt på hva som skjer og komme med innspill, forslag og teorier.

Sammen vil vi drive frem konstruktive innspill som hver enkelt kan ta med hjem og jobbe videre med. I neste gruppemøte kan vi ta frem problemstillingen, og sammen se på hvordan ting har utviklet seg.

Det er viktig å være klar over at dette ikke er en parterapitime – se nedenfor! Vi går ikke inn i en relasjon for å reparere eller forbedre en betennelse som har oppstått mellom to parter. Dette handler utelukkende om å jobbe med hvordan deltakerne kan utvikle bedre strategier i relasjonen og som bonusforelder.

Problemer kan både forebygges og løses. Jeg jobber med denne tematikken på flere måter. Av og til er det bare den ene parten i en relasjon som kommer for samtaler. I andre saker kan det være mer hensiktsmessig at begge to deltar i samtalene. En tredje variant er når den ene eller begge i et parforhold deltar i en veiledningsgruppe for steforeldre.

Forebygging er alltid beste vei

Som nyforelsket kommer man ofte til et punkt hvor samboerskap blir tema. Hvordan man skal håndtere samboerskapet når den ene eller begge har barn fra tidligere forhold, er et særlig viktig tema.

Den store fordelen er at dere før et samboerskap, kan forebygge mange problemer som er vanlige når man står i forhold med bonusbarn. Deltakelse i en veiledningsgruppe er god måte å jobbe aktivt med preventive tiltak.

Hva når problemer har oppstått?

Når man er i et samboerforhold med bonusbarn og problemer allerede har oppstått, kan det være avgjørende viktig å få litt hjelp utenfra.

I gruppe utvides mulighetene til å finne gode løsninger, på utfordringer og vanskeligheter man opplever som bonusbarn forelder.

Å møte andre med samme eller lignende problemstillinger har flere positive effekter. Den ene er selvfølgelig opplevelsen det i seg selv er å være sammen med andre som gjennomgår samme type vanskeligheter.

Men det er også lettere å diskutere det mangfold av situasjoner man som bonusforeldre møter, når man sitter i en gruppe der andre kan komme med innspill basert på deres erfaringer.

Når det er parterapi som er oppskriften, og ikke veiledningsgruppe!

Det er viktig å forstå forskjellen på parterapi og jobben vi gjør i en veiledningsgruppe.

Er man i et forhold der gnisninger allerede har oppstått, kan parterapi være løsningen før man deltar i gruppearbeid. Dette må dere som par føle dere litt frem på. Eventuelt kan dere bestille en konsultasjon for å få mine input før dere melder dere på en veiledningsgruppe. Dere finner mine priser her.