Hva er Gestaltterapi?

Begrepet helhet er sentralt innen gestaltterapi. Gestalt betyr meningsfull helhet, form eller skikkelse.

Vi mennesker har et grunnleggende behov for å forstå og organisere våre tanker, følelser og omgivelser nettopp for å skape helhet.

Gestaltterapi lukker uferdige situasjoner

Alt vi mennesker opplever skjer i en eller annen relasjon. Overfor en partner, foreldre, barn eller en arbeidsplass.

En ufullstendig helhet fremstår som en uavsluttet situasjon eller som et problem i forhold til slike relasjoner. Dette omtales som en åpen gestalt.

Uavklarte situasjoner og relasjoner kan være utfordrende å avslutte på egenhånd. Gestaltterapiens overordnede mål er derfor å bidra til at denne gestalten lukkes, slik at problemet oppleves som ferdig. Først da kan man legge det bak seg!

Støtte til selvstøtte

Terapeuten er det viktigste verktøyet

Som samtalepartner er terapeuten verken objektiv eller nøytral. Derimot møter man et menneske som både er empatisk, som utfordrer og deler sine tanker. På den måten får klienten respons fra en annen person.

Gestaltterapi handler om å gi støtte til selvstøtte. Derved kan personen se egne begrensinger, muligheter og potensiale.

Man bevisstgjøres på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Slik vil vi tydeligere kunne erkjenne hvem vi er og hvordan vi bruker å gjøre ting.

Bevissthet om hvordan man vanligvis håndterer hverdagen fører til at man lettere kan se på andre måter å gjøre ting.

Du kan lese mer om Gestaltterapi og se film om temaet her (link åpner nytt vindu)

Det er ingen riktig måte å leve, men det er viktig å være oppmerksom på hvordan vi lever.

Alle har med seg en historie, en bagasje, fra det levde livet. Men det er hvordan man forvalter historien som er interessant å se nærmere på.

Her og nå er sentralt

Jeg jobber med det som er her og nå og som kommer frem mellom meg og min klient. Hvordan gjør du ting i hverdagen? En bevisstgjøring av hvordan man organiserer seg selv er et sentralt tema i våre samtaler. Hva slags dynamikk foretrekkes i samspillet med andre mennesker.

Hvem kan bruke Gestaltterapi?

Denne formen for terapi egner seg både for individual-, par-, og gruppeterapi, innen egenutvikling, i undervisning, i organisasjonsarbeid og innen konsulentarbeid.

En kreativ metode

Gestaltterapi kan sies å være en kreativ metode som inspirerer til egenutvikling, selvinnsikt og økt livskvalitet. Det er vanlig å oppleve at evnen til å være her og nå utvikles, at man finner en indre ro.

Gestaltterapi i Oslo

Selv om jeg tilbyr gestaltterapi i Oslo området og Akershus, har jeg også kunder som jevnlig kommer hit fra hele landet.

At jeg har klienter helt fra Nordnorge i nord, til Rogaland lenger sør, handler om at vi har funnet en god kjemi hos hverandre. Og med det som plattform har  vi utviklet en sterk relasjon.

Unntaksvis kan jeg konsultere klienter som bor langt unna via skype, men det betinger at relasjonen er godt utviklet og at det allerede har vært god progresjon.

Den beste – og eneste måten, vi kan finne ut om jeg er den rette for deg eller dere, er å ta initiativet til et første møte. Du finner priser her, men du finner også mer informasjon om mine tjenester her.

Gestaltterapi i Oslo og Akershus

Selvinnsikt og økt livskvalitet

Som samtalepartner kan jeg hjelpe deg til å utforske deg selv, se ting klarere, se løsninger og sortere tanker. Gestalt kan være en kreativ metode som kan inspirere til egenutvikling, selvinnsikt og økt livskvalitet.

Om å se seg selv tydeligere

Gestaltteori handler om å bevisstgjøre oss på egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at vi tydeligere kan erkjenne hvem vi er og hvordan vi bruker å gjøre ting. På den måten vil vi se oss selv tydeligere.

Min rolle i samtale med deg

Som terapeuten er jeg verken objektiv eller nøytral. Jeg er et empatisk medmenneske som støtter, utfordrer og deler mine tanker, slik at du som klient får en annen person respons på dine tanker.

Finn ro og harmoni

Utgangspunktet er at vi alle kan leve et langt mer fullverdig liv enn det vi gjør i dag. Ofte handler det om å få avslutning på en uavsluttet situasjon eller et problem.