Hvordan jeg jobber

Inspiras tjenester er faglig basert på Gestaltterapi og coaching. Denne plattformen er selvfølgelig viktig for både meg og mine klienter.

Men du vil kanskje overraskes litt når jeg sier at det er relasjonen, kjemien mellom meg og mine klienter, som er det avgjørende for å lykkes med målet for samtalene.

Forholdet vil bli personlig og tett fordi jeg involverer meg. Både i klientens fortid, nåtid og fremtid. Jeg er en samtalepartner som verken er objektiv eller nøytral.

Derfor vil vårt første møte handle om å bli litt kjent med hverandre. Det skal skapes en trygghet for at jeg er den beste støttespilleren. Hos oss begge!

Inspiras tjenester og vanlige temaer

Vi lærer oss å mestrer ganske mye her i livet i skole og arbeid, men ingen gir oss kunnskap om å mestre et forhold. Det handler om den du er mest glad i her i verden. Parutvikling er forebygging – parutvikling er å satse på forholdet! Les mer om parutvikling her.

Gestaltterapi har eksistert siden 50 tallet, og er nå en av de mest utbredte terapeutiske retningene innen humanistisk psykologi. Gestalt betyr meningsfull helhet, form eller skikkelse. Nettopp helhet er grunnleggende viktig for oss mennesker, og når den mangler søker vi naturlig å fylle inn de delene som mangler. Les mer om Gestaltterapi her.

Veiledning for enkeltpersoner eller lederteam fra bedrifter. En svært spennende og effektfull metode for å skape resultater. Les mer om veiledning her.

Emosjonell kjernemuskulatur

Et nydelig ord som handler om det å ha evne til å stå i sine emosjoner. For eksempel det å tåle at en partner har sterke emosjonelle reaksjoner uten at man stenger av eller reagerer med sinne.

Sortering av tanker og følelser

Mange har behov for å bli tydeligere for en selv i relasjoner man har. Det være seg i jobben eller i et forhold.  Men behovet for sortering av tanker og følelser  kan også oppstå etter tap av en som stod en nær. En profesjonell samtalepartner kan være en viktig støttespiller for å komme videre!

Utbrenthet

Sliten, tom for energi, i sorg, uro i kroppen, en stressende livsstil, ensomhet. Å møte veggen og føle seg utbrent kan ha rot i mange årsaker. Som profesjonell samtalepartner blir jeg ditt viktigste verktøy for å finne gode strategier for veien videre.

Få balanse og harmoni i livet ditt

Krav og forventninger møter oss overalt i samfunnet. Hjemme, på arbeidsplassen, i vår sosiale krets og i samfunnet generelt. En god balanse med ro og harmoni på den ene siden, og en aktiv livsstil der du bidrar i andres liv, kan være utfordrende å få til for mange.

Du kan lese mer om hva Coaching er og hvordan jeg jobber på denne siden.

Sortering og veien videre

Bekymringer, mentale barrierer og utfordringer i livet kan være tunge å bære på egenhånd. Med en god samtalepartner kan du få hjelp til å sortere tanker, som bidrar til at du selv finner gode løsninger og veien ut av en vanskelig livssituasjon.

Jeg møter deg akkurat der du er i livet, lytter til din historie, stiller gode spørsmål og blir en samtalepartner som kan støtte deg frem til du står stødig i livet igjen.